Tìm kiếm tài liệu
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Năm xuất bản    
Môn loại
Số đăng ký cá biệt    
Từ khoá
Sắp theo  
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ảnh Thư Viện
Sách mới
Chọn trang
1. Surveying with Construction Applications / Kavanagh,Barry .- 2015 Chi tiết
2. Data-driven design and construction / Deutsch, Randy .- 2015 Chi tiết
3. Advances inMaterials Science for Environmental and Energy Technologies IV / Maty, Josef .- 2015 Chi tiết
4. Bulk Nanostructured Materials / Valiev, Ruslan Z. .- 2014 Chi tiết
5. Digital Fundamentals / Floyd,Thomas L. .- 2014 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
Liên kết website
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHKTCN - ĐH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
Tel: 0280.3847274; Email:
thuvien@tnut.edu.vn